Nároky na kvalitu Skloglass výrobků

Všechny naše výrobky jsou ručně vyráběny, což zajišťuje, že každý kus je jedinečný. Právě tato ruční výroba může vést k drobným nedokonalostem, jako jsou bublinky nebo menší povrchové nerovnosti. Tyto nedokonalosti však jsou považovány za součást pravého řemesla a nijak neovlivňují krásu nebo funkčnost výrobku. Pro podrobnější informace jsme si pro Vás připravili seznam našich nároků na kvalitu.

Přípustné odchylky v kvalitě

 1. Rozměry a rozmělové odchylky
  • V souladu s přijatým výkresem platí následující odchylky v základních rozměrech. Výrobky mají odchylku v rámci limitu +/- 2 mm.
 2. Tvar výrobu
  • Výroba probíhá podle schválených výkresů nebo referenčních vzorků.
 3. Kvalita skloviny
  • Bubliny/puchýře
   • Výrobky mohou obsahovat 1 malou bublinu (do velikosti 1 mm), která je akceptovatelná.
 4. Šlíra/vinty
  • Jedna slabá šlíra je přijatelná,  ale nesmí ohraničovat výrobek ani rušit jeho vzhled.

 

Barevná sklovina

 • Jsou akceptovány jemné odstíny barev mezi různými výrobky.

Tvarování

 1.  Zvlněný povrch
  • Zvlněný povrch je neakceptovatelný, s výjimkou větších výrobků, u kterých je povoleno pouze mírné vlnění, spíše jako optika.
 2.  Stabilní dýnko/dno
  • Dno by mělo být rovné. Pokud je houpavé, dno je broušeno a jemně vyleštěno.

Opracování/dekorace

 1. Horní okraj
 • Horní okraj by měl být rovný, zaoblená hrana, správně zabroušený a jemně vyleštěný. Ostré nebo vyštípnuté hrany nejsou akceptovatelné.

 

Pískované logo

 1. Pískované logo/text by měl mít správný tvar a umístění, být viditelné a čitelné, a nemělo by obsahovat žádné zbytky písku.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně naší kvality zboží, neváhejte nás kontaktovat na email info@skloglass.cz.